PRANEŠĖJŲ APSAUGA IR KORUPCIJOS PREVENCIJA: nauji atitikties reikalavimai ir jų įgyvendinimo praktiniai patarimai organizacijoms

Data: 2023 04 21     Pradžia: 10:00

Mokymų lektorius – dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegtis antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas.

Mokymų data: 2023 m. balandžio 21 d.
Mokymų trukmė: 9.00-12.15 val. (4 akad. val.)
Pertraukų laikas: 10.30-10-45

Svarbu! Dalyvių skaičius ribotas, todėl kviečiame paskubėti registruotis!

Tikslinė grupė:
Viešojo bei privataus sektoriaus organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys, atitikties ir vidaus audito funkcijų vykdytojai, taip pat valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kiti darbuotojai.

Mokymų tikslas:
• Stiprinti antikorupcinę kultūrą ir darbuotojų sąmoningumą organizacijoje pranešimų apie pažeidimus ir pranešėjų apsaugos srityje
Mokymų uždaviniai:
• supažindinti su teisinio reguliavimo naujovėmis kuriant ir diegiant pranešėjų apsaugos institutą organizacijoje
• suteikti žinių dėl privalomų atitikties reikalavimų įgyvendinimo sudarant sąlygas darbuotojams pranešti apie korupcinio pobūdžio (ir kitus) pažeidimus bei tinkamai užtikrinti pranešėjų apsaugą organizacijoje
• pateikti praktinius patarimus, kaip ir kokius valdymo proceso įrankius taikyti užtikrinant veiksmingą pranešimų kanalų apie pažeidimus veikimą bei pranešėjų apsaugą

Mokymų programa:

Mokymų sesija 1. Pranešėjų apsaugos institutas organizacijoje ir jo nauda:
–  Pranešimai apie pažeidimus ir pranešėjų apsauga kaip antikorupcinės aplinkos priemonė.
–  (Ne)Norėjimo pranešti apie korupcinio pobūdžio (ir kitus) teisės pažeidimus priežastys ir pranešėjų apsaugos tendencijos.
–  Naujovės ir privalomi teisės aktų reikalavimai pranešėjų apsaugos srityje.
–  Pranešėjas organizacijoje, jo teisinis statusas ir sąlygos gauti pranešėjo statusą.
–  Informacija apie korupcinio pobūdžio ir kitus teisės pažeidimus: prieigos ir apsaugos lygiai bei informacijos pateikimo būdai.

Mokymų sesija 2. Pranešimų apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus (ir kitus pažeidimus) valdymo procesas:
–  Vidiniai pranešimų apie pažeidimus kanalai („karštosios linijos”): diegimas ir funkcionavimo užtikrinimas.
–  Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo kompetencija pranešimų apie pažeidimus valdymo srityje.
–  Pranešėjo konfidencialumo užtikrinimas ir informacijos apie pažeidimus saugojimas.
–  Draudimas daryti neigiamą poveikį ir kitos pranešėjo apsaugos, skatinimo bei pagalbos priemonės.
–  Pranešimų apie pažeidimus kaip antikorupcinės priemonės veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai bei atsakomybė už atitikties reikalavimų neįgyvendinimą.

Daugiau apie lektorių:
Lektorius turi didesnę nei 2000 ak. valandų nacionalinių ir tarptautinių ekspertinių mokymų vedimo viešojo sektoriaus ir verslo kompanijų įvairaus lygio vadovams bei darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams patirtį. Taip pat turi daugiau kaip 10 metų praktinio darbo patirties diegiant antikorupcinės vadybos sistemas viešojo sektoriaus organizacijoms, atliekant vidaus ir išorinius auditus tarptautinėse verslo kompanijose. Nuo 2008 metų kaip ekspertas dirba įvairiuose tarptautinėse organizacijose (ESBO, UNODC, USAID, CEPOL, ECORYS, UK Safeworld ir kt.), kur prisidėjo įgyvendinant teisinės sistemos ir antikorupcines reformas Kirgizijoje, Tadžikistane, Kazachstane, Ukrainoje, Kosove ir kt. valstybėse. Nuo 2019 m. kaip ekspertas teikia konsultacijas ir techninę pagalbą Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui (DG HOME) kovos su korupcija srityje.

Dalyvio mokestis – 110 eur (PVM netaikomas).
Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Jei pageidaujate dalyvauti, prašytume užpildyti žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. 8 699 98531, 8 699 98350.

Registracijos anketa

Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.


    • Date : April 21, 2023
    • Time : 09:00 - 12:15 (UTC+2)
    • Venue : Vilnius

    Related Events