KORUPCIJOS PREVENCIJOS POKYČIŲ VALDYMAS: praktiniai patarimai kaip užtikrinti atitiktį įgyvendinant privalomus reikalavimus dėl antikorupcinės aplinkos viešojo sektoriaus organizacijose

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POKYČIŲ VALDYMAS: praktiniai patarimai kaip užtikrinti atitiktį įgyvendinant privalomus reikalavimus dėl antikorupcinės aplinkos viešojo sektoriaus organizacijose

Mokymų data: 2024 m. rugsėjo 24 d.

Mokymų trukmė: 9.00-12.15 val. (4 akad. val.)  

Pertraukų laikas: 10.30-10.45

Mokymų vieta: vyks nuotoliniu būdu.

Mokymų lektorius – dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas.

Mokymų dalyviai /Tikslinė grupė:

Viešojo sektoriaus organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijos prevenciją / antikorupcinę aplinką įstaigoje atsakingi subjektai, vidaus audito, atitikties funkcijų vykdytojai ir kt. viešajame sektoriuje dirbantys asmenys, valstybės tarnautojai ir pareigūnai.

Mokymų uždaviniai:

• supažindinti su korupcijos prevencijos sisteminiais pokyčius (teisinio reguliavimo, vadybos standartų panaudojimo, elgsenos nuostatų diegimo) kuriant antikorupcinę aplinką viešojo sektoriaus organizacijose

• suteikti praktinių žinių dėl privalomų antikorupcinės atitikties reikalavimų įgyvendinimo susidūrus su korupcinio pobūdžio apraiškomis bei pasirenkant tinkamą elgsenos sprendimą išvengiant korupcijos rizikos vykdant darbines funkcijas

• pateikti praktines rekomendacijas, kaip pa(si)rinkti ir kokias korupcijos prevencijos priemones naudoti užtikrinant veiksmingą antikorupcinės aplinkos įgyvendinimą viešojo sektoriaus organizacijose

Mokymų turinys/programa:

Mokymų sesija 1: Antikorupcinės atitikties reikalavimai viešojo sektoriaus organizacijoms

 1. Korupcijos prevencijos pokyčių tendencijos: trumpa apžvalga ir naujovės.
 2. Antikorupcinių teisės aktų taikymo privalomi reikalavimai ir apimtis viešojo sektoriaus organizacijose.
 3. (Ne)skaidrumo ir pažeidžiamumo priežastys ir rizikos nustatymas, korupcijos „atvejų“ pristatymas ir aptarimas.
 4. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo praktika: klaidos, sprendimai, darbuotojų į(si)traukimas.

Mokymų sesija 2: Korupcijai atsparios aplinkos valdymo procesas viešojo sektoriaus organizacijoje

 1. Lyderystė ir įsipareigojimai kuriant antikorupcinę aplinką. Vadybos sistemų panaudojimas antikorupcinėje veikloje.
 2. Antikorupcinės atitikties funkcija organizacijoje: priskirtinumas, reikalavimai, kompetencija, dalyvavimas formuojant antikorupcinę kultūrą.
 3. Darbuotojų vertybės ir įsipareigojimai formuojant antikorupcines nuostatas bei elgesio variantai susidūrus su korupcinio pobūdžio apraiškomis (praktinės situacijos, analizė, sprendimai).
 4. Antikorupcinės aplinkos veikimo monitoringas, veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai bei atsakomybė už atitikties reikalavimų neįgyvendinimą.

Dalyvio mokestis – 120 Eur. Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. (8 5) 205 1492, 8 699 98531, 8 699 98350, arba parašykite el.p. info@ziniuera.lt

Registracijos anketa

Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.


  • Date : September 24, 2024
  • Time : 09:00 - 12:15 (UTC+2)
  • Venue : Nuotoliniu būdu

  Related Events