KORUPCIJOS RIZIKOS IR INTERESŲ KONFLIKTAI: naujovės ir atitikties reikalavimai, praktiniai patarimai kaip nustatyti ir valdyti rizikas bei išvengti klaidų ir atsakomybės

KORUPCIJOS RIZIKOS IR INTERESŲ KONFLIKTAI: naujovės ir atitikties reikalavimai, praktiniai patarimai kaip nustatyti ir valdyti rizikas bei išvengti klaidų ir atsakomybės

Mokymų data: 2024 m. liepos 11 d.  

Mokymų trukmė: 9.00-12.15 val. (4 akad. val.)

Pertraukos laikas: 10.30-10-45

Mokymų vieta: vyks nuotoliniu būdu.

Mokymų lektorius – dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas.

Tikslinė grupė: viešojo sektoriaus organizacijų, viešojo administravimo institucijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijos prevenciją / antikorupcinę aplinką atsakingi asmenys, vidaus audito, atitikties funkcijų vykdytojai ir kt. viešajame sektoriuje dirbantys asmenys, valstybės tarnautojai ir pareigūnai.

Mokymų tikslas:

 • Ugdyti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą stiprinant dalyvių profesines kompetencijas viešųjų ir privačių interesų derinimo, interesų konfliktų vengimo, korupcijos rizikos nustatymo, valdymo ir kontrolės klausimais

Mokymų uždaviniai:

 • supažindinti su korupcijos rizikos atvejais interesų konfliktų srityje, naujausia VTEK ir teismų praktika vertinant pažeidimus esant interesų konfliktams ir taikant atsakomybę
 • supažindinti su teisinio reguliavimo pokyčiais viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje ir suteikti praktinių žinių dėl privalomų atitikties reikalavimų įgyvendinimo susidūrus su korupcijos rizikos atvejais interesų konfliktus sukeliančiose situacijose vykdant tarnybines pareigas
 • modeliuoti situacijas (įsi)vertinant darbuotojų veiksmus (elgesį) dėl privačių interesų deklaravimo, kaip atpažinti ir išvengti regimus ir realius interesų konfliktus
 • pateikti rekomendacijas, kokius antikorupcinius įrankius naudoti siekiant sumažinti korupcijos rizikas dėl interesų konfliktų bei kaip pasirinkti tinkamą (nerizikingą) elgesio variantą siekiant išvengti teisinės atsakomybės

Mokymų programa:

Mokymų sesija 1: Interesų konfliktai kaip korupcijos rizikos šaltinis,

 • Nauji ir privalomi atitikties reikalavimai dėl interesų konfliktų vengimo, taikomi viešojo sektoriaus organizacijoms
  • Valstybės tarnautojų, darbuotojų ir suinteresuotųjų asmenų pareigos interesų derinimo srityje
  • Interesų konfliktų situacijų „suvokimo“ indikatoriai. Korupcinogeninės situacijos ir jų analizė: kaip atpažinti ir pagal ką vertinti interesų konfliktus kaip korupcijos riziką
  • Organizacijos antikorupcinė aplinka: darbuotojų vertybės ir įsipareigojimai vengti interesų konfliktų, interesų konfliktų prevencija

Mokymų sesija 2: Interesų konfliktų valdymo procesas, praktinė nauda organizacijai

 • Interesų konfliktų valdymo politika: kaip nustatyti, kokią turėti, kaip suderinti (organizacinė kultūra – tradicijos – interesai), vadovybės įsipareigojimas ir komunikavimas
 • Interesų konfliktų valdymo politiką įgyvendinantys procedūriniai veiksmai: kada, ką ir kaip deklaruoti privačius interesus, kada ir kaip nusišalinti, kokie apribojimai ir kaip juos taikyti
 • Korupcinogeninės situacijos ir jų analizė: pažeidimai, atsakomybė, reputacijos rizika
 • Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo kompetencija valdant korupcijos rizikas, susijusiais su interesų konfliktais: konsultavimas, kontrolė, neatitikties nustatymas
 • Korupcijos rizikos dėl interesų konfliktų valdymo sėkmės (matavimo) rodikliai bei atsakomybė už viešųjų ir privačių interesų derinimo atitikties reikalavimų pažeidimus

Dalyvio mokestis – 120 Eur. Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. (8 5) 205 1492, 8 699 98531, 8 699 98350, arba parašykite el.p. info@ziniuera.lt

Registracijos anketa

Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.


  • Date : July 11, 2024
  • Time : 09:00 - 12:15 (UTC+0)

  Related Events