Viešųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai 2024 m. ir numatomi pakeitimai nuo 2025 m. sausio 1 d.

Viešųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai 2024 m. ir numatomi pakeitimai nuo 2025 m. sausio 1 d.

Seminaro data: 2024 m. liepos 24 d.

Seminaro laikas ir trukmė: 10.00-15.30 val. (6 akad. val.)

Pertraukų laikas: 11.45-12.30; 13.45-14.00

Seminaro vieta: vyks gyvai viešbutyje „Panorama”, adresu Seinų g. 4, Vilniuje (netoli Geležinkelio stoties), ir nuotoliniu būdu.

Seminaro programa:

1. Viešasis pirkimas ir pirkimo sutartis.

2. Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų netaikymo atvejai.

3. Pirkimų ypatumai.

4. Rinkos tyrimas ir rinkos konsultacija.

5. Pirkimų planai.

6. Pirkimo dokumentai. Į ką atkreipti dėmesį.

7. Viešojo pirkimo komisija, ekspertai, stebėtojai.

8. Konfidencialumas ir interesų konfliktas.

9. Mažos vertės pirkimų ypatumai.

10. Žalieji pirkimai.

11. Prašomo ženklinimo lygiavertiškumas, lygiavertės prekės.

12. Pasiūlymų patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas.

13. Tiekėjų kvalifikacija: ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas.

14. Kas turi teikti EBVPD.

15. Centralizuoti pirkimai.

16. Pirkimo sutartis.

17. Kainodaros taisyklės.

18. Pirkimo sutarties keitimas jos galiojimo laikotarpiu.

19. Kaip skaičiuojami terminai.

20. Perkančiosios organizacijos veiksmai gavus pretenziją.

Jei seminare dalyvaujate gyvai, dalyvio mokestis – 140 Eur. Jei dalyvaujate nuotoliniu būdu – 130 Eur (PVM netaikomas). Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Jei pageidaujate dalyvauti, prašytume užpildyti žemiau esančią REGISTRACIJOS ANKETĄ. Užsiregistruoti į seminarą galite ir tel. (0 5) 205 1492, +370 699 98531, +370 699 98350.


    • Date : July 24, 2024
    • Time : 10:00 - 15:30 (UTC+0)

    Related Events