Darbuotojo atmintinė tvarkant asmens duomenis: asmens duomenų saugumas, asmens duomenų saugumo pažeidimai, duomenų subjektų teisės ir asmeninė darbuotojo atsakomybė. Ką būtina žinoti?

Darbuotojo atmintinė tvarkant asmens duomenis: asmens duomenų saugumas, asmens duomenų saugumo pažeidimai, duomenų subjektų teisės ir asmeninė darbuotojo atsakomybė. Ką būtina žinoti?

Data: 2023 02 21     Pradžia: 09:30 Įmonės tiesiogiai Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) yra įpareigotos užtikrinti, kad visi darbuotojai, kuriems leista dirbti su asmens duomenimis, būtų apmokyti ir instruktuoti kaip tai atlikti. Seminaro data: 2023 m. vasario 21 d.Seminaro vieta: vyks…