Darbuotojo atmintinė tvarkant asmens duomenis: asmens duomenų saugumas, asmens duomenų saugumo pažeidimai, duomenų subjektų teisės ir asmeninė darbuotojo atsakomybė. Ką būtina žinoti?

Data: 2023 02 21     Pradžia: 09:30

Įmonės tiesiogiai Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) yra įpareigotos užtikrinti, kad visi darbuotojai, kuriems leista dirbti su asmens duomenimis, būtų apmokyti ir instruktuoti kaip tai atlikti.

Seminaro data: 2023 m. vasario 21 d.
Seminaro vieta: vyks nuotoliniu būdu.
Mokymų trukmė: 9.30-15.00 (6 akad. val.)
Pertraukų laikas: 11.00-11.15; 12.45-13.30

Šių mokymų programa yra orientuota į šios duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų prievolės įgyvendinimą – įmonės, sudariusios galimybę savo darbuotojams dalyvauti šiose mokymuose, bus įgyvendinusios minėtą prievolę.
Patartina sudaryti galimybę dalyvauti mokymuose ir tiems darbuotojams, kurie vienaip ar kitaip susiduria su asmens duomenų saugumo pažeidimais, taip pat kurie turi tiesioginį kontaktą su duomenų subjektais, ar dalyvauja įgyvendinant duomenų subjektų teises.

Programa

1. Darbuotojo asmeninis indėlis užtikrinant organizacijos asmens duomenų saugumą: ką svarbu žinoti darbuotojui, kai jam patikėtas asmens duomenų tvarkymas?

2. Darbuotojo vaidmuo asmens duomenų saugumo pažeidimų valdyme.

3. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas ir darbuotojų indėlis bei atsakomybė.

4. Svarbiausi aspektai, atliekant pakeitimus asmens duomenų tvarkyme, pasitelkiant naujus paslaugų teikėjus, duomenų tvarkytojus.

5. Asmeninė darbuotojo atsakomybė įgyvendinant asmens duomenų tvarkymo reikalavimus organizacijos veikloje: ar už asmens duomenų tvarkymo pažeidimus atsako darbuotojas ir kokiais atvejais atsako?

6. Duomenų apsaugos pareigūnas, už duomenų apsaugą atsakingas asmuo ir darbuotojas: jų vaidmenys ir užduotys.

Dalyvio mokestis: jei dalyvauja vienas asmuo, dalyvio mokestis – 120 Eur (+PVM), jei du asmenys ir daugiau, dalyvio mokestis kiekvienam dalyviui – tik po 105 Eur (+PVM). Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Jei pageidaujate dalyvauti, prašytume užpildyti žemiau esančią registracijos anketą. Užsiregistruoti į seminarą galite ir tel. (8 5) 205 1492, 8 699 98531, 8 699 98350.

Registracijos anketa

Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.


    • Date : February 21, 2023
    • Time : 09:30 - 15:00 (UTC+2)
    • Venue : Nuotoliniu būdu

    Related Events