PRANEŠĖJŲ APSAUGA IR KORUPCIJOS PREVENCIJA: nauji atitikties reikalavimai ir jų įgyvendinimo praktiniai patarimai organizacijoms

PRANEŠĖJŲ APSAUGA IR KORUPCIJOS PREVENCIJA: nauji atitikties reikalavimai ir jų įgyvendinimo praktiniai patarimai organizacijoms

Mokymų data: 2024 m. liepos 25 d.

Mokymų trukmė: 9.00-12.15 val. (4 akad. val.) 

Pertraukų laikas: 10.30-10-45

Mokymų vieta: nuotoliniu būdu.

Mokymų lektorius – dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas.

Tikslinė grupė: viešojo bei privataus sektoriaus organizacijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovai, už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys, atitikties ir vidaus audito funkcijų vykdytojai, taip pat valstybės tarnautojai, pareigūnai ir kiti darbuotojai

Mokymų tikslas:

 • Stiprinti antikorupcinę kultūrą ir darbuotojų sąmoningumą organizacijoje pranešimų apie pažeidimus ir pranešėjų apsaugos srityje

Mokymų uždaviniai:

 • supažindinti su teisinio reguliavimo naujovėmis kuriant ir diegiant pranešimų apie pažeidimus vidinius kanalus bei užtikrinant pranešėjų apsaugą organizacijoje
 • suteikti žinių dėl privalomų atitikties reikalavimų taikymo sudarant sąlygas darbuotojams pranešti apie korupcinio pobūdžio (ir kitus) teisės pažeidimus bei užtikrinti rezultatyvią pranešėjų apsaugą organizacijoje
 • pateikti praktinius patarimus, nuo kokių veiksmų pradėti, kaip ir kokius valdymo įrankius taikyti įgyvendinant veiksmingą pranešimų kanalų apie pažeidimus veikimą bei pranešėjų apsaugą

Mokymų programa:

Mokymų sesija 1: Pranešėjų apsaugos institutas ir jo nauda organizacijai

 • Pranešimai apie pažeidimus ir pranešėjų apsauga kaip antikorupcinės aplinkos kūrimo priemonė: naujos tendencijos ir privalomi teisės aktų reikalavimai
  • (Ne)Norėjimo pranešti apie korupcinio pobūdžio (ir kitus) teisės pažeidimus priežastys ir pranešėjų apsaugos tendencijos: rizikos nustatymas
  • Pranešėjas organizacijoje, jo teisinis statusas ir sąlygos gauti pranešėjo statusą
  • Informacija apie korupcinio pobūdžio ir kitus teisės pažeidimus: prieigos ir apsaugos lygiai bei informacijos pateikimo būdai

Mokymų sesija 2: Pranešimų apie korupcinio pobūdžio ir kitus teisės pažeidimus valdymo procesas

 • Vidiniai pranešimų apie pažeidimus kanalai („karštosios linijos“): diegimas ir funkcionavimo užtikrinimas
 • Antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojo kompetencija pranešimų apie pažeidimus valdymo srityje: konsultavimas, kontrolė, neatitikties nustatymas
 • Pranešėjo konfidencialumo užtikrinimas ir informacijos apie pažeidimus saugojimas
 • Draudimas daryti neigiamą poveikį ir kitos pranešėjo apsaugos, skatinimo bei pagalbos priemonės
 • Pranešimų apie pažeidimus kaip antikorupcinės priemonės veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai bei atsakomybė už atitikties reikalavimų neįgyvendinimą

Dalyvio mokestis – 120 Eur. Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas (el. formatu), el. dalyvio pažymėjimas. Užsiregistruoti į mokymus galite ir tel. (8 5) 205 1492, 8 699 98531, 8 699 98350, arba parašykite el.p. info@ziniuera.lt

Registracijos anketa

Norėdami užsiregistruoti, prašome užpildyti visus anketos laukelius, pažymėtus žvaigždute (*).
Jei renginyje ketina dalyvauti daugiau nei 3 asmenys, dalyvių pavardes prašome įrašyti laukelyje „Papildoma informacija“.  
Jei dalyvaujate kaip fizinis asmuo, vietoje įmonės pavadinimo nurodykite dalyvaujančio asmens vardą ir pavardę.


  • Date : July 25, 2024
  • Time : 09:00 - 12:15 (UTC+0)

  Related Events